Skifter navn

For å åpne nye dører i arbeidet med å løfte bygder, lokalsamfunn og distrikt skifter Bygdeforskning navn til Ruralis.

Navnebytte Direktør Harald A. Lein foran skiltet med det nye navnet Ruralis.  Foto: Ruralis

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Ressursene, som skal danne grunnlaget for vår velferd etter oljealderen, finnes i stor grad i distriktene. Vi tror det er et stort uforløst potensiale i distrikts-Norge, som vi ønsker å bidra med å realisere gjennom økt kunnskap om det rurale. Vår forskning har i dag et bredere fokus enn ordet bygdeforskning favner. Ved å endre navn ønsker vi å nå nye brukere, skriver forskningsinstitusjonen i en pressemelding.

– Selv om vi nå skifter navn til Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, skal det ikke være tvil om at våre forskningsområder fortsetter å være bygdesamfunn, lokalsamfunn, ressursforvaltning, distriktsnæringer, næringsutvikling, verdikjedene for mat og kommunal- og regionalutvikling, heter det videre.

– Navneendringa gjenspeiler at vi siden opprettelsen i 1982 har gått fra å fokusere på bygdesosiologi, til å bli et tverrfaglig forskningsinstitutt, som ser på et vidt spekter som berører det rurale. I dag har vi forskere med bakgrunn i sosiologi, statsvitenskap, geografi, landbruks- og bedriftsøkonomi, sosialantropologi, helsefag – alle med rural spisskompetanse. Framover ønsker vi å videreutvikle oss til en helintegrert verdikjede, med alt fra forskning til utrednings- og innovasjonsarbeid. Dette gjenspeiles av at vi nylig har fått et distriktskontor i Oslo, som knytter oss tettere sammen med organisasjonene og myndighetene med tilhold i hovedstaden.