Oppdaget skader i utmark ved Elgsjøen i Overhalla

Ulovlig kjøring anmeldt

Under befaring ved Elgsjøen i Overhalla ble det oppdaget ferske kjørespor og -skader etter en terrengmotorsykkel.

AVDEKKET ULOVLIG KJØRING Bildet viser kjørespor i utmark ved Elgsjøen i Overhalla. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ser svært alvorlig på ulovlig kjøring i utmark og politianmelder forholdet.   Foto: Robert Morberg, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Av sporene går det fram at den ulovlige kjøringa også har skjedd over en forekomst av trøndertorvmose, noe som gjør forholdet ekstra alvorlig.

Trøndertorvmose er en rødlisteart som har et særskilt vern som prioritert art gjennom nasjonal forskrift og med et eget økologisk funksjonsområde.

– Alvorlig trussel

Befaringa ble gjort av representant fra Overhalla kommune, Allskog og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Den ulovlige kjøringa er nå politianmeldt.

– Det er sjelden vi går til anmeldelse. Men det er et generelt forbud mot motorferdsel i utmark som ikke direkte er hjemlet i lov eller forskrift, og den kjøringa som nå er oppdaget har skjedd på en slik måte at den var en alvorlig trussel mot truet natur, sier assisterende miljøverndirektør Anne Sundet Tangen i en melding.

Anmeldelsen er den andre som Fylkesmannen har levert inn til politiet vedrørende motorferdsel i utmark i Nord-Trøndelag.

Kjøringa har ikke skjedd i forbindelse med elgjakt.

På rødlista

6. oktober varslet Fylkesmannen om at det var oppdaget kjørespor etter en ATV inne i Rinnleiret naturreservat.

I verneforskrifta for naturreservatet går det fram at all motorferdsel i utgangspunktet er forbudt.

I forbindelse med skjøtsel innenfor naturreservatet – som hogst, utkjøring av virke og gjerding – pågår det tidvis noe motorferdsel i området.

Kjøringa som ble avdekket 6. oktober er ikke en del av skjøtselstiltakene.

Sporene etter kjøringa viser at den har foregått på begge sider av Rinnelva.

Det er et viktig leveområde for stor elvebreddsedderkopp, en art som står oppført som sterkt truet på rødlista.