Bindal mot trangere økonomiske tider

Bindal må bruke fondspenger

Rådmann Knut Torsen i Bindal la torsdag fram til forslag til budsjett. Og det var ikke særlig lystig det han hadde på hjertet.

IKKE GODE NYHETER Rådmann i Bindal, Knut Toresen, la torsdag fram sitt forslag til budsjett for 2018. Det ser ikke bra ut. 

NAMDALSAVISA

TERRÅK: – Det har vært ei usedvanlig stor utfordring å få budsjettet for 2018 og økonomiplan for årene etter til å gå i hop.