Vil utrede reversering

Bindal mot tvang

Dag Christer Brønmo (Sp) fikk kommunestyret med seg på at reversering av tvangsvedtaket om kommunesammenslåing skal opp i kommunestyret allerede i desember.

FIKK KOMMUNESTYRET MED SEG Dag Christer Brønmo (Sp) la fram en interpellasjon for kommunestyret. I det forslaget lå det blant annet at kommunen skal utrede søknad om reversering av tvangs-sammanslåing om det blir åpnet for det. 

NAMDALSAVISA

TERRÅK: I en interpellasjon til kommunestyret foreslo Dag Christer Brønmo å be rådmann Knut Toresen utrede om Bindal skal søke om å få gjort om Stortingets vedtak om tvangssammenslåing hvis det blir åpnet for det.