Åpent brev til «hundebæsjinnpakkere»

Loven er lik for alle

Bilde: 

NAMDALSAVISA

De siste par årene har andelen «hundebæsjinnpakkere» økt sterkt. Dette er vel og bra, særlig i bygater og parker hvor hundebæsjen uansett må fjernes av en eller annen. Folk er tydeligvis miljøbevisst og lærer fort, for i dag er det sjelden å se hundebæsj i gater/parker o.l.

Om resultatet skyldes kunnskap eller gruppepress er jeg imidlertid blitt usikker på for utenfor gater/parker tråkker vi heller ikke lenger i hundebæsj, men derimot i plastinnpakket hundebæsj.

Nå tyder imidlertid mye på at «hundebæsjinnpakkerne» er blitt klar over dette problemet og for sikkerhet skyld begynt med ildrøde poser som lyser godt opp bortover skogsbilveiene. Vi takker selvsagt for den omtanken.

Muligens er tanken også at med ildrøde poser blir det lettere for grunneierne å finne posene for å samle de opp og kaste de i en offentlig avfallscontainer? Noe må jo grunneierne også gjøre for miljøet. Ikke godt å vite hva folk tenker i sin miljøomtenksomhet.

Jeg vil imidlertid med dette brevet opplyse «hundebæsjinnpakkerne» om at de kan droppe innpakkingen når de lufter hunden på våre skogsveier. Dette fordi alle dyrene i skogene våre har tillatelse til å gjøre fra seg etter behov, hvor som helst i skogene, uten å måtte pakke inn bæsjen. Vi synes ikke det skal gjøres forskjell på dyr selv om noen er vill og andre tam. Likhet for loven mener nå vi.

«Hundebæsjinnpakkere» på tur i våre skoger som tross denne spesielle plastfrie bæsjetillatelsen allikevel i sin miljøoverbevisning ser seg nødt til å pakke inn hundebæsjen, anmodes på det sterkeste om samtidig å ta med seg bæsjen heim og der gjøre med den det de ut ifra egen kunnskap og overbevisning synes vil være riktigst.

Nå forstår vi selvsagt at alle i en travel hverdag og i et ubevoktet øyeblikk, tross denne oppfordringen, allikevel fort kan glemme seg å legge fra seg plastinnpakket hundebæsj på vegkanten. Da skal man ikke se bort ifra at man kan bli fanget opp av ett viltkamera og man vet jo aldri hvor slike digitale bilder kan havne i våre dager.

Helst ønsker vi imidlertid at «tvangshundebæsjinnpakkere» finner seg et annet hundeluftingsområde.

Fortsatt god hundelufting!