Samene ga gode råd til folkevalgte

– Kontakt reindrifta først når dere skal lage planer, var budskapet fra sametingsrepresentant og leder i NRL, Ellinor Marita Jåma, til politikere og administrasjon i Nærøy.

GEMYTTLIG Politikere og administrasjon i Nærøy kommune fikk ei grundig innføring i samenes historie og situasjon. Fra venstre: reindrifter Albert Jåma, ordfører Steinar Aspli, sametingsrepresentant Ellinor Marita Jåma og reindrifter Mads Kappfjell. 

Den evige kampen vi må føre er ei belastning som kan utgjøre en helserisiko.

Ellinor Marita Jåma
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: I forbindelse med 100-årsjubileet Tråante 2017, var tre representanter for samefolket invitert til Nærøy kommunestyre torsdag. Leder i NRL (Norske reindriftssamers landsforbund) holdt en grundig og interessant informasjon rundt samenes og næringas historie og situasjon.