Godkjent for å ta imot både båt og bil

– Vi lærer mens vi går

Som de første i Nord-Trøndelag kan Bjarne Brøndbo og Pål Kristian Pedersen hos Bil1Din ta imot pensjonerte fritidsbåter.

Båtmottak: Bjarne Brøndbo og Pål Kristian Pedersen i Bil1Din er de første i Nord-Trøndelag godkjent for å ta imot kasserte fritidsbåter over 15 fot. 

Vi både håper og tror at det vil komme inn noen båter framover.

Bjarne Brøndbo
NAMDALSAVISA

SKAGE: Siden Miljødirektoratet innførte ei ordning hvor du kan levere inn kasserte fritidsbåter, har avfallsanlegget til Midtre Namdal Avfallsselskap tatt imot små båter, men det har ikke vært noe sted å levere litt større båter med motor, inntil nå.