Kjøper gård til 8,75 mill.

NAMDALSAVISA

VIKNA: Hovedutvalget for næring, miljø og kultur i Vikna har sagt ja til en søknad fra Svein Olav Mollan om konsesjon for kjøp av en landbrukseiendom på Berg på Mellom-Vikna.

Selgere er Berit og Kaare-Bjørn Krystad og avtalt pris er 8,75 millioner kroner for eiendom, bygninger, budskap og inventar. Eiendommen er på 2.020 dekar, hvorav 228,8 dekar er fulldyrket og 50,5 dekar er innmarksbeite. Kjøperen vil drive melk- og kjøttproduksjon på gården.