Lekka setter ned arbeidsgruppe på fire

NAMDALSAVISA

LEKA: Formannskapet i Leka anbefaler at kommunestyret oppnevner ei arbeidsgruppe på fire personer som sammen med representanter fra Nærøy, Bindal og Vikna skal utarbeide nødvendige forslag til valg og oppgaver for fellesnemnda i den planlagte storkommunen.

Fra Lekas side foreslår formannskapet at ordfører Per-Helge Johansen, varaordfører Kristin Floa og kommunestyrerepresentantene Bjørn Arne Laugen og Mari-Anne Hoff skal være med i utvalget.