Namsosbudsjettet 2018

Mangler Tittel

NAMDALSAVISA

– Vi har ikke funnet rom for å redusere den samla summen som tas inn på eiendomsskatten, sier rådmann Ketil Sørvig.

I 2017 er det gjennomført retaksering som gir et nytt og oppdatert eiendomsskattegrunnlag fra 2018. Basert på dette foreslår rådmannen at skattesatsen settes til 3,2 promille fra 2018.

– Da opprettholder vi inntektsgrunnlaget på anslagsvis 40 millioner kroner (38,5 millioner i 2017) i inntekter til kommunen, sier Sørvig.

Hana opplyser at økninga på omkring 1,5 millioner kroner fra 2017 til 2018 i stor grad henger sammen med nye skatteobjekter.