I fengsel for økonomisk kriminalitet

En tidligere selvstendig næringsdrivende i 40-årene er dømt til 30 dagers fengsel for brudd på både bokføringsloven, straffeloven og konkursloven.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mannen er i Namdal tingrett også dømt til inndragning av 20.000 kroner til staten.