Fosnesbudsjettet 2018 på sparebluss

Slutt på skole på Salsnes

Salsnes oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2019 som en konsekvens av rådmannens budsjettforslag.

STENGES Fra høsten 2019 vil det kun være tre elver igjen ved Salsnes oppvekstsenter. Rådmannen går i budsjettforslaget for 2018 og økonomiplanen 2018–2019 inn for å legge ned skoletilbudet på Salsnes fra 1. august 2019.  Foto: Jostein Aardal

NAMDALSAVISA

FOSNES: – Rådmannen foreslår avvikling av skoletilbudet på Salsnes fra høsten 2019.