Hedret med stipend

Karstein Grongstad Lona fra Kongsmoen er en av åtte skogfagstudenter som er blitt hedret med stipend.

SATT PRIS PÅ Karstein Grongstad Lona fra Kongsmoen fikk hederen fra mat- og landbruksminister Jon Georg Dale. 

NAMDALSAVISA

OSLO: – Masterstipendene er et viktig bidrag i å rekruttere studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og god kompetanse som næringa har behov for i åra som kommer. Skognæringa er ei næring med mange muligheter og vil spille en avgjørende rolle i «Det grønne skiftet», sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Stipendene deles ut av Skoglauget som er ei forening som består av ulike bedrifter og aktører fra skognæringa i Norge.

Masterstipendet er på 50.000 kroner til hver av de åtte kårede studentene. Stipendet deles ut til den beste halvdelen av kullet ved fullført mastergrad i skogfag.