Skole- og idrettsutbygging i Namdalseid til 148 millioner kroner

Byggestart våren 2018

Namdalseid kommune skal investere nærmere 155 millioner kroner de neste to årene før kommunen blir en del av en ny storkommune.

NY SKOLE Tegninga viser planløsning for første etasje i den nye skolebygginga, med idrettshallen integrert. Til høyre på tegninga vises musikkrommet som kan åpnes ut mot et amfi og vandrehall/kantineområde.  

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Vi har fortsatt en krevende økonomisk situasjon på grunn av for høyt driftsnivå i forhold til inntektene, men vi har lagt fram et budsjett i balanse uten at det går utover tjenestene til innbyggerne, sier rådmann Kjell Einvik.