Befolkningsstatistikk fra SSB

Namdalen på stedet hvil

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er 36.803 namdalinger, akkurat like mange som ved årsskiftet.

ØKER: I Vikna kan de heise flagget og feire at de er den kommunen i Namdalen som vokser med flest personer så langt i 2017. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Befolkningsstatistikken for tredje kvartal viser samtidig store variasjoner mellom kommunene.