Norsk Fisketransport selger brønnbåt

Norsk Fisketransport AS selger brønnbåten MS Viktoria Lady. Pris: 115 millioner kroner.

  Foto: Tom Lysø/Norsk Fisketransport

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: Kjøper er brønnbåtrederiet Akvaprins AS på Husøy i Senja.

Det opplyser Norsk Fisketransport om i ei pressemelding.

Kjøpesum meldepliktig

I transaksjonen, som er meldepliktig til Oslo Børs, kommer det fram at kjøpesummen er på 115 millioner kroner.

Transaksjonen gir en resultateffekt for NTS på 40 millioner kroner.

NTS Management skal bemanne og drifte fartøyet.

MS Viktoria Lady er bygget i 2006, er 53,8 meter lang og har en lastekapasitet på 1.000 kubikkmeter.

Fartøyet skal erstatte Akvaprins AS sin nåværende brønnbåt, 22 meter lange MS Akvaprins, som er bygget i 1995.

Brønnbåtrederiet Akvaprins AS er en del av det velrennomerte sjømatkonsernet Brødrene Karlsen, som har tilhold på Husøy i Senja.

Lange tradisjoner

Konsernet har lange tradisjoner innenfor fiskeri og videreforedling av hvitfisk, men har også bygget seg opp til å bli en betydelig havbruksaktør med både settefisk- og matfiskproduksjon, samt slakteri, foredling og salgsapparat for oppdrettslaks.

– Med kjøpet av MS Viktoria Lady sikrer vi oss bedre brønnbåtdekning, sier Edmund Johannes Broback i meldinga.

Han er styreleder både i brønnbåtselskapet og i sjømatkonsernet.

Kjøpet av MS Viktoria Lady bortimot tredobler konsernets brønnbåtkapasitet. Kjøper har allerede planer om å utruste fartøyet med mekanisk avlusingssystem.

– I tillegg til å utvide kapasiteten vår på levendetransport av smolt og slaktefisk, utvider vi også kapasitet og verktøy for avlusing og splitting, sier Broback.

Når Avkaprins AS formelt overtar fartøyet i februar, vil NTS Management stå for bemanning og daglig drift av fartøyet.

NTS-gruppen har både brønnbåter og servicefartøyer som opererer i Nordland, Troms og Finnmark.

– Vi vil se videre på mulighetene for å optimalisere utnyttelsen av den samlede brønnbåtkapasiteten i området, sier daglig leder Oddleif Wigdahl i NTS Management.

Samarbeid

Broback ser positivt på et tettere samarbeid med NTS-gruppen.

– Vi håper dette vil bidra til å utvide verktøykassen vår ytterligere på både avlusingsteknologi og levendefrakt av fisk, sier Broback.

Norsk Fisketransport er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge med 150 ansatte.

Virksomheten har sitt geografiske operasjonsområde i Midt- og Nord-Norge, samt i Canada.

Etter salget av Viktoria Lady, vil selskapet ha en flåte på ni brønnbåter.