Leka gjør unna de tunge investeringene nå

Senere blir de mer beskjedent

Formannskapet i Leka har sluttet seg til rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for 2018–2021. Kommunen investerer tungt nå, og det foreslås mer beskjeden pengebruk framover.

NØKTERN: Rådmann Solveig Slyngstad har beskjedne investeringsforslag framover. 

NAMDALSAVISA

Leka; Det var ingen uenighet i formannskapet om å støtte forslaget fra rådmannen før kommunestyret skal vedta budsjett og økonomiplan endelig. Rådmann Solveig Slyngstad har forutsatt en lønnsvekst på 3,1 prosent og en prisvekst på 2,1 prosent når hun har lagt inn tallene i driftsbudsjettet, som i forslaget vil ende med et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner.