– Uredelig av Kjerkol

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) tar til motmæle mot Ingvild Kjerkol (Ap).

Alvorlig Elin Agdestein (h) mener Ingvild Kjerkol (Ap) tillegger helseministeren uttalelser han aldri har kommet med. – Det er alvorlig, mener hun.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Hun viser til uttalelser Ap-politikeren kom med i NA 17. november.

– Påstanden fra Kjerkol om at helseminister Bent Høie skal ha sagt at «de ansatte må løpe fortere», er helt feil. Det er alvorlig og uredelig av Kjerkol å feilsitere, tillegge helseministeren uttalelser han aldri har kommet med, sier Agdestein.

– Det Bent Høie har sagt, er at vi må jobbe smartere, se på bedre måter å organiser arbeidet på. Det er virkeligheten i hele offentlig sektor, som i næringslivet, og det vil ikke gå over.

– Det er en naturlig konsekvens ikke bare av økonomi, men også av den medisinske utviklinga. De ansatte gjør en kjempejobb hver dag med å finne nye løsninger og bruke ressursene smartere. At situasjonen oppleves krevende er derfor fullt forståelig.

Agdestein kommenterer også Aps alternative helsebudsjett som ble lagt fram fredag, der partiet vil øke rammene til sykehusene med 1,4 milliarder og 2,2 milliarder til helse.

Høyre-politikeren beskriver det som «Aps økonomiske overbud».

– Vi har gjennom fem budsjett sørget for en samlet aktivitetsvekst på 11,9 prosent i sykehusene. Det er mer enn hva den rødgrønne regjeringa klarte gjennom åtte år, som var 10,5 prosent. Budsjettet for 2018 har en vekst på 2,1 prosent eller 1,6 milliarder kroner, som er over den demografiske utviklinga. De regionale helseforetakene får styrket basisbevilgningen med 516 millioner kroner for å gi rom for investeringer og anskaffelser, opplyser Agdestein.

– Jeg har tidligere gitt uttrykk for bekymring for planene om oppsigelser i Helse Nord-Trøndelag (HNT). Å kun skylde på regjeringa og tro at alle utfordringer løses ved å legge inn litt mer penger i statsbudsjettet blir for lettvint, fortsetter hun.

– Økonomien i HNT er også en konsekvens av prioriteringer internt i HMN (Helse Midt-Norge), av en rekke styringsfaktorer internt i eget foretak og av samspillet med primærhelsetjenesten. Her tror jeg det er det forbedringspotensial.

– Jeg har pekt på at et høyt konfliktnivå, stadige omorganiseringer og trussel om oppsigelser er bekymringsfullt, at det vil kunne medføre usikkerhet og en ord sirkel som kan forsterke problemene. Pasientbehandlinga må skjermes i størst mulig grad. At byråkratiet i HMN har vokst kraftig er utvilsomt, her bør det være et handlingsrom som man må se nærmere på, sier Agdestein.