Dyrking av makroalger har trolig et kjempepotensial i Trøndelag

Neste store sjømatnæring

Prosjektleder Halvor Mortensen tror makroalger vil bli den nye, store sjømatnæringa. Spenninga er derfor stor foran torsdagens presentasjon av potensialet i Trøndelag.

SUKKERTARE: Prosjektleder Halvor Mortensen og daglig leder ved Val FOU, Kristine Fagerland, studerer fersk sukkertare. 

Potensialet i Trøndelag skal være enormt.

Halvor Mortensen, prosjektleder
NAMDALSAVISA

VAL: Det har allerede meldt seg over 30 interesserte som ønsker å få med seg presentasjonen under et åpent algeseminar ved Val videregående skole torsdag.