Dystert fra en elev

– En demotiverende og dårlig skole

Demotiverende En elev ved Namsos ungdomsskole har sendt NA et debattinnlegg hvor han skriver at det er demotiverende å gå på skole ved NUS. Han forteller om at medelever plages med hodepine og migrene. Klasserommene er slitte (bildet) og innbyr ikke til læring. FOTO: Bjørn Tore Ness  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

Jeg er en elev som går på Namsos ungdomsskole, og skal jeg være helt ærlig er det en veldig dårlig og demotiverende skole. Ungdomsskolen er akkurat lik nå som den var for 50 år siden, og alle rommene oppmuntrer ikke til læring – de er fargeløse med grå, hvite og dystre farger.

I tillegg er det sprekker i veggene, klimaet gjør slik at elevene får hodepine og migrene, teknologien har svikta og i tillegg ser den ut som et deprimerende fengsel.

For en stund siden la Høyre i Namsos fram et forslag om at det burde bygges en ny ungdomsskole slik at det blir bedre miljø for elevene. Dette er jeg enig i, men jeg vil heller ha to nye ungdomsskoler i stedet for en stor en.

Når jeg går på skolen, er jeg avhengig av at jeg klarer å ha kontakt med alle. Alle fjes skal jeg helst vite om eller ha sett før, og alle lærere skal jeg ha et visst forhold til. Om du slår sammen alle ungdomsskoleelevene i byen, blir det særdeles mange å forholde seg til. Det blir nesten sånn at du tenker at det er større sjanse for mobbing siden at du bare er en liten del av hele flokken.

I tillegg blir det fort styr om man for eksempel skal ha seks til sju klasser på hvert trinn. Da blir det mer styr med planlegging for lærerne våre, samtidig som at det blir vanskeligere for hver enkelt lærer å se en elevs særlige behov.

Vi som er elever har en rett til å ha et godt skolemiljø, ifølge opplæringsloven. Med de ungdomsskolene vi har nå i Namsos praktiseres ikke dette.

Det er ikke noe tvil; det må bygges to nye ungdomsskolelokaler i Namsos som motiverer mer til læring. Vær så snill, politikere! Tenk på oss som trenger dette – vi er framtida til denne byen, og vi fortjener en god utdanning i et godt miljø!