Skikretslederen mener skisporten må tenke nytt

Slik skal skisporten slå tilbake mot snøfattige vintre

Stor satsing på snøproduksjon, tilrettelegging av snø rundt barnehager og økt ansvar til fleridrettslagene. Det er skikretsleder Siv Jørgensens langsiktige medisin for å stoppe rekrutteringssvikten.

FÆRRE LØPERE I takt med snøfattige vintre, har deltakelsen i NA-karusellen i langrenn falt de senere år. Skikretsleder Siv Jørgensen ønsker et sterkere fokus på snø i nærmiljøanlegg for å stoppe fortsatt frafall. – Vi må venne på barn i barnehagealder å gå på ski, sier hun. 

Når det blir flere sesonger uten snø, forsvinner også mange av de som skal sette i verk tiltakene.

Siv Jørgensen
NAMDALSAVISA

INDERØY: – Det verste vi kan gjøre er å rosemale bildet når det gjelder rekrutteringa inn til skiidretten. Flere år med snømangel har gjort sitt med rekrutteringa. Det er ikke annet å vente, men vi kan ikke sitte rolig og tro det endrer seg over natta. Og vi må tenke lenger enn vi kanskje har for vane å gjøre, sier lederen for Nord-Trøndelag Skikrets.