Smak av Pyrrhosseier

Prosessen med tvangsvedtak og nå en reversering har vært uheldig for alle.

NAMDALSAVISA

KrF har varslet at de vil stemme for en reversering av tvangsvedtaket om å slå sammen blant annet Leka og Bindal inn i en ny storkommune i Ytre Namdal. Leka-ordfører Per Helge Johansen er blant dem som nå jubler, og mener hans kamp for en reversering er kronet med seier.

Ordføreren har satset alt på ett kort, og hadde ingen plan-B, så det er forståelig at lettelsen og gleden er stor. Samtidig kan dette bli en dyrekjøpt seier. Ordføreren har i kampen for å bestå som egen kommune skapt splid, også blant dem som egentlig er enige med ham i at Leka skal stå for seg selv. Nå blir det en tøff jobb å skulle samle alle på Leka til å se framover.


Leka og Bindal kan få fortsette som egne kommuner

«Jeg er så rørt at nå renner tårene»

KrF sørger for flertall for reversering av små tvangskommuner. Leka-ordføreren tror nesten ikke det han får høre.

 

For det avgjørende er hvilke tjenester og hva slags tilbud som kan opprettholdes på Leka. Nå blir det kanskje ikke et felles kommunestyre i Ytre Namdal som skal avgjøre det, men hva den fortsatt Høyre-styrte regjeringa i Oslo velger å gi av rammevilkår. Hvor er gjennomslagskrafta størst – i et nytt kommunestyre som må bevise at de kan skape utvikling i hele regionen, eller i en regjering som nå med god samvittighet kan la Leka og Bindal seile sin egen sjø – slik de selv har bedt om?

Uavhengig av om en er enig i sammenslåing eller ikke, er det liten tvil om at prosessen med tvangsvedtak og nå en eventuell reversering har vært uheldig for alle. Det var Venstre som insisterte på en sammenslåing av alle fire kommunene, selv om det var nødt til å skape mye motstand. Nå er det KrF, som var det partiet som gikk mest tilbake i valget, og endte opp enda mindre enn Venstre, som sikrer en reversering. Dette høres ikke akkurat ut som noen seier for demokratiet, men mer som politisk spill og hestehandel på bakrommet.

Det viktige nå er å ha fokus på hvordan Leka og Bindal skal utvikle seg videre. Leka-rådmannen selv legger til grunn at folketallet kommer til å gå videre ned i åra framover. Ordføreren har lovet å utvikle Leka til et praktsamfunn – så lenge Leka får stå alene.

Det er et stort ansvar å ta på seg. Fredag etableres nye Namdal regionråd, i Røyrvik. Leka kommer til å trenge hjelp fra alle gode krefter og naboer rundt seg, enten de vil eller ikke.