Statskog begrenser avvirkinga

Statskog legger avvirkinga på et lavere nivå framover. I 2018 skal det det kjøres to færre tømmerlass ut fra statens skoger hver dag.

HOGGER MINDRE Statskog vil ha mindre hogstmoden skog på sine eiendommer i 2018, dermed blir avvirkningen mindre.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det opplyser statsforetaket på hjemmesida.