Bindalingene skal stemme

Det skal bli interessant å se hva de skal stemme over.

NAMDALSAVISA

Ordfører Britt Helstad (Ap) i Bindal er glad for at Bindal kan gå ut av tvangsekteskapet med Vikna, Leka og Nærøy kommune. Hun har fra dag én vært erklært motstander av at Bindal skulle bli en del av en ny storkommune og innlemmes i Trøndelag. Nå åpner hun for en rådgivende folkeavstemning om det er riktig å forlate tanken om å gå inn en storkommune.

Hun har dermed en helt annen tilnærming til denne saken enn sin ordførerkollega Per-Helge Johansen (Sp) i Leka, som på raskest mulige måte vil ut av ekteskapet og brenne alle bruer. Det er klokt av Helstad å ikke slippe ballen helt ennå. Hun har bedt rådmann om å komme med en konsekvensanalyse hva det vil bety for Bindal å fortsette som egen, uavhengig kommune.

Det skal bli interessant å se hva rådmannen kommer fram til. Han har allerede lagt fram et budsjettforslag for 2018 som ikke er lystig lesning for bindalingene. Det er mange som spør om små kommuner vil kunne stå på egne bein om noen få år. Noen mener åpenbart det. Et springende punkt er om de makter å tilby de kommunale tjenestene en stadig eldre befolkning vil etterspørre i årene som kommer. Vil de bli tvunget til å kjøpe de lovpålagte tjenestene til en dyr pris hos nabokommunen? En konsekvensanalyse vil kunne gi svar på noen av disse spørsmålene.

Ordfører Britt Helstad har fått sterk kritikk fra blant annet leder Magnar Bøkestad i Venstre for en uryddig prosess i forbindelse med kommunereformen. Han er sikkert fornøyd med at det skal komme en konsekvensanalyse, men spørsmålet mange bindalinger stiller seg, er om det ikke skulle ha kommet på et langt tidligere tidspunkt. Samtidig som en på det tidspunktet skulle ha fått en rådgivende folkeavstemning.

Konsekvensanalysen vil gi en del viktige svar på vegen videre for Bindal kommune, men det skal bli interessant å se hva de skal stemme over. I løpet av de to siste årene har det blitt gjennomført 200 folkeavstemninger i forbindelse med kommunereformen. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har undersøkt gjennomføringa og konkluderer med at velgere i flere kommuner fikk uklar eller mangelfull informasjon da de skulle stemme. Politikerne i Bindal må samlet være klar på hvilke spørsmål de vil ha svar på.