Skolesatsing preger Nærøy-budsjettet

Selv om rådmannen mener kommuneøkonomien er solid, er det med en viss bekymring lånegjelda økes betraktelig for å finansiere den nye barneskolen.

PRAKTBYGG KOSTER Den nye barneskolen som skal bygges på Kolvereid vil bli flott, men det har sin pris. Allerede nå har administrasjonen med rådmannen i spissen begynt å forberede dagen da lån og avdrag skal betales. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Rådmann i Nærøy, Helge Thorsen, la onsdag fram budsjettet for 2018 til en kommune der det aller meste er i godt gjenge.