NA og Røde Kors

Vårt omdømme

  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

16. november skriver nyhetsredaktør Mørkved under overskriften «Arrogansens ansikt» en artikkel om Røde Kors. Lokale tillitsvalgte har reagert på artikkelen og vi finner derfor grunn til å komme med noen presiseringer da nyhetsredaktøren lett kan tolkes i forskjellige retninger.

Overskriften peker mot at ledelsen i Røde Kors har håndtert historien omkring feilinformasjon knyttet til Haiti med arroganse. Som distriktsleder i Nord-Trøndelag Røde Kors kjenner jeg meg ikke igjen i dette bildet. Røde Kors har vært åpen i hele prosessen og brukt mange ressurser på å finne ut hvordan denne feilinformasjonen kunne skje. Røde Kors har ikke bare delvis, slik redaktøren skriver, men uten forbehold beklaget feil- informasjonen overfor givere, frivilligheten og allmennheten.

Røde Kors har absolutt ingen grunn til å feilinformere om arbeidet på Haiti da de innsamlede midlene (130 mill.) ble brukt som forutsatt. Igjen: Dette er en svært beklagelig rutinesvikt med påfølgende feilinformasjon som det ikke finnes unnskyldning for. Det vises i den sammenheng til redegjørelse i NA den 13 d.m.

Nyhetsredaktøren skriver videre at «Bedre blir det ikke når Røde Kors er under etterforskning av en omfattende svindel med bistandsmidler i forbindelse med ebolabekjempelse». Denne etterforskningen er igangsatt av Røde Kors selv da det er oppdaget en svindel på trolig 45 mill. hvor bankansatte og lokale Røde Kors ansatte i Sierra Leone er involvert. Det er med andre ord Røde Kors som er svindlet; ikke Røde Kors som har bedrevet svindel, slik redaktørens formulering lett kan oppfattes.

Videre har redaktøren kommentert Kolvereid Røde Kors. Måten dette er skrevet på kan lett tolkes i den retning at fylkesstyret har ventet på å få satt Kolvereid under administrasjon. Slik er det ikke.

Fylkesstyret har heller ikke fremført «alvorlige beskyldninger om rot».

Kolvereid ble av forskjellige årsaker satt under administrasjon i åtte måneder og ikke ett år. Bakgrunnen for denne saken ble grundig redegjort for av fylkesstyrets nestleder Steinar Lian i Kolvereid Røde Kors sitt årsmøte i høst. For øvrig meget godt dekket av Namdalsavisa.

Fylkesstyret har som en av mange oppdrag å følge med at Røde Kors sin virksomhet, herunder lokallagene, fungerer i tråd med det regelverket Røde Kors har vedtatt. Når en lokalforening av forskjellige årsaker ikke fungerer, er fylkesstyret forpliktet til å gjøre noe, herunder å sette lokallag under administrasjon. Slik har det vært for flere lokallag gjennom årene uten at det har vært forbundet med noen dramatikk.

Namsos har også vært under administrasjon, men er nå i full gang igjen; noe vi er svært glade for da Namsos fortjener et vitalt lokallag.

Til slutt: Redaktøren skriver «Topplederne kan alltids riste det av seg ved å osv……..» Dette kan fort leses som at Røde Kors sin ledelse tar lett på disse sakene. Slik er det ikke. Røde Kors har tatt denne saken på stort alvor og lagt ned store ressurser i og bistå bl.a. VG med informasjon for å rydde opp og komme til klarhet i hva som har skjedd.

Røde Kors ønsker å fremstå med seriøsitet og ryddighet i respekt for frivillige, givere og tillitsvalgte.