Elev omtaler Namsos ungdomsskole som en demotiverende og dårlig skole

Har forbedret ventilasjon og skiftet vinduer

Et deprimerende fengsel. Sprekker i vegger og dårlig inneklima, Slik beskriver en elev Namsos ungdomsskole.

rehabiliteringsbehov Det er stort behov for rehabilitering ved Namsos ungdomsskole. Det erkjenner både rektor og oppvekstsjef som peker på det positive i at ventilasjonsanlegget nå er forbedret og vil gi et godt inneklima. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Både rektor Grete Mo ved Namsos ungdomsskole og oppvekstsjef Svein Arild Rye i Namsos bifaller det ungdommelige engasjementet som kom til uttrykk i et leserinnlegg i NA tirsdag. Og begge medgir at Namsos ungdomsskole delvis er i dårlig forfatning.