Uvisst hva budsjettforliket vil bety i kommunene

Budsjettkameratene på Stortinget har inngått forlik om statsbudsjettet for 2018, som blant annet omfatter innføring av en ny lærernorm i grunnskolen – regninga går til kommunene.

REGNEØVELSE Rådmann Ketil Sørvig sier kommunen må gjøre nye beregninger. oppvekstsektoren. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS:– Vi har ikke regnet på konsekvensene av dette ennå, og en viss usikkerhet knytter seg til om det også følger penger med forliket for vår del, sier rådmann Ketil Sørvig i Namsos.

Han sier at Namsos i det framlagte kommunebudsjettet allerede har store utfordringer med å møte alle regjeringas satsingsområder med de pengene de har.

Også oppvekstsjefen i Overhalla, Dagfinn Johansen, er usikker på den økonomiske og praktiske betydninga av for- liket, og sier at de må dykke ned i tallene før de ser på hvilke muligheter kommunen har.

– Slik jeg tolker det betyr det at vi får en lærernorm med et maksimalt antall elever per lærer, og da kan det hende vi får utfordringer med å møte disse kravene innenfor det budsjettet rådmannen legger fram. Et annet spørsmålet er om vi har tilgang på tilstrekkelig antall lærere, sier han.