Foreldre inviteres til møte om russetida

– Her gjelder det å komme tidlig på banen

Poenget er å komme tidlig på banen. Derfor inviteres foreldre til elever i 8.–10. klasse til møte om russetida.

INVITERER Rådgiver Knut Storeide og det kommunale foreldreutvalget i Namsos inviterer til stort foreldremøte om russetida for foreldrene til ungdomsskoleelevene. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Foreldremøtet arrangeres i Kulturhusets konsertsal mandag kveld. Det er kommunalt foreldreutvalg og Namsos kommune som har tatt initiativ til møtet med overskrifta «Russetid – fra ungdomsskolen til videregående».