Boligbyggelaget vokser i Namdalen

Tobb ønsker å bli mer synlige

Boligbyggelaget Tobb har ansatt to nye medarbeidere det siste året for å styrke tilstedeværelsen både i Namdalen og i Nord-Trøndelag.

Vokser Tobb fortsetter å vokse. Fra venstre: Janna Kvarme, Trond Augdal Dahl, Anja Brasøygård, Øystein Veske, Renate Hanssen og Hege Ness.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Siden Namsos Boligbyggelag fusjonerte med Tobb i 2015, har bedriften vokst betraktelig. På fusjonstidspunktet forvaltet Tobb 27 lag lokalt i Namsos, mens nå har de 39. Medlemstallet har gått fra 1.240 da fusjonen fant sted, til cirka 1.550 medlemmer i dag. Namsoskontoret til Tobb utgjør nå en del av region nord som sammen med Levanger-kontoret forvalter totalt cirka 150 boligselskap og cirka 3.300 medlemmer i Nord-Trøndelag.

Nyansettelser

På grunn av økninga i medlemmer og et økende behov for flere ansatte, har Tobb ansatt både en bygningsingeniør og en regionansvarlig for Nord-Trøndelag.

– I midten av oktober startet jeg som regionansvarlig for Tobb i Nord-Trøndelag. Dette er ei nyoppretta stilling og jeg har ansvaret for kontorene både i Namsos og Levanger. Jeg bor selv på Levanger og vil ha kontorsted der, men jeg vil ha fokus på tilstedeværelse i Namsos og kommer til å ta turen hit for å jobbe, forteller Øysten Veske.

I sommer ble Trond Augdal Dahl ansatt som bygningsingeniør, med et arbeidsområde som omfatter teknisk forvaltning av boligmassen til Tobb sine borettslag og sameier.

– Bakgrunnen for denne ansettelsen er den økende etterspørselen vi ser fra våre kunder innenfor dette området. I et borettslag eller sameie er det store felles verdier som skal ivaretas, enten det er gammel eller ny bygningsmasse, sier Veske.

– Vårt mål er at medlemmer og de lag vi forvalter, skal føle seg ivaretatt, påpeker Veske.

Han nevner at både eierne og medlemmene var spente på hvordan det kom til å gå da fusjonen fant sted for to år siden og om det var liv laga for et kontor i Namsos.

– De ansatte tvilte derimot ikke så mye på denne endringa.

– Hvordan ser framtida ut for Tobb i Namdalen?

– Det ser bra ut, og vi jobber for fortsatt vekst. Veksten de siste to årene har kommet jevnt og trutt, og de fleste tilskuddene er nybygg som har kommet opp. Markedsretninga i Namdalen er god, mener Veske.

Fornøyd Styreleder i Østbyen borettslag, Torbjørg Vestgøte, sier de er fornøyd med å være en del av Tobb. Fra venstre: Øystein Veske, Anja Brasøygård, Trond Augdal Dahl og Torbjørg Vestgøte.  Foto: Jonas Olsen

 

God service

Torbjørg Vestgøte er styreleder i Østbyen borettslag. De har vært medlem av Tobb siden fusjonen og er nå inne i en prosess med å rehabilitere alle bygninger i borettslaget.

– Tobb er en proff organisasjon med mange serviceinnstilte ansatte i alle ledd og med flinke lokale forvaltere, mener hun. Samtidig koster et rehabiliteringsprosjekt mye, så det er fokus på kostnader. Det krever god planlegging for å få ei god gjennomføring.

– Vi som bor her merker jo geografien i og med at hovedkontoret ligger i Trondheim. At Tobb styrker ekspertisen i norddelen av Trøndelag, synes jeg er positivt.

Tobb har totalt 63.000 medlemmer i hele Trøndelag og de er forretningsfører for cirka 700 boligselskaper (borettslag og sameier), noe som tilsvarer cirka 30.000 boliger.