Gir kommunal garanti for banklån på 250.000

NAMDALSAVISA

LIERNE: Rådmannen anbefaler kommunestyret i Lierne å gi kommunal garanti for et banklån på 250.000 kroner som Mebygda vassverk skal ta opp i forbindelse med bygging av nytt renseanlegg for vann fra Lenglingen.

Prosjektet har ei kostnadsramme på 790.000 kroner, og i tillegg til lånet blir det finansiert med tilskudd fra andelseierne og Lierne Utvikling, bruk av egenkapital og ved dugnadsinnsats. Kommunestyret skal behandle saken torsdag.