Pengestøtte til Otterøy kulturforum

Kulturforumet var en av de heldige utvalgte som fikk en del av potten på ti millioner kroner.
NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Musikkutstyrsordningen (MUO) har fordelt over ti millioner kroner til konsertsteder og øvingslokaler i hele landet, og i andre tildelingsrunde i år kom det inn til sammen 116 søknader med en total investeringssum på over 63,5 millioner. Det kom søknader fra alle fylker, og 58 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på ti millioner.

I denne utdelingsrunden har det også blitt tildelt penger til Namdalen, hvor Otterøy kulturforum har mottatt støtte. De har nå fått utstyrsstøtte på 22.500 kroner.