Budsjettet for Høylandet kommune gir rom for vedlikehold og investeringer

Har større handlerom

I rådmann Liv Elden Djokotos forslag til økonomiplan for 2018-2021/årsbudsjett 2018 ligger det penger til ny brannbil og ombygging av både skole og barnehage.

Ombygging Det er satt av i overkant av 2,5 millioner kroner til ombygging av skolen på Høylandet.   Foto: TOR IVAR VIKEN

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Mandag presenterte rådmann Liv Elden Djokoto sitt forslag til budsjett for Høylandet kommune i 2018 til formannskapet. 12. desember skal budsjettet opp til behandling i kommunestyret. I budsjettforslaget har det blitt lagt vekt på vedlikehold og opprusting av kommunale bygg som nå begynner å bære preg av tidas tann.