600 spurt om sitt forhold til skog

Undersøkelse 600 personer er telefonintervjuet om holdninger til skog. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fire av fem er positive til gran og barskog, men har lite kunnskap om skogbruk.

Det viser ei undersøkelse om Trøndelag Forsking og Utvikling har gjennomført i samarbeid med Nordfakta.

600 personer i Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland er telefonintervjuet om holdninger til skog.

Skogbruk er ei næring som er godt synlig der den utøves, og mange er opptatt at hvordan skogbruket drives. Næringa er avhengig av forståelse, aksept og konstruktiv dialog for å kunne utvikle seg.

Bakgrunnen for undersøkelsen er en antakelse om at forekomsten av skog og skogbrukshistorien på stedet påvirker synet på skog og skogbruk.

Undersøkelsen bekrefter antakelsen om at lokale skoglige forhold påvirker folks holdninger til ulike treslag og skogbruk. De som bor i skogstrøk er mest positive til granskog.