Bjørnhild Lingen til minne

NAMDALSAVISA

Bjørnhild Lingen har gått bort, 83 år gammel.

Med et kort sykeleie etter et hjerneslag, ebbet livet ut 25. november. Hennes nærmeste var alle til stede det siste døgnet. De mimret, sang og opplevde ei sterk, men god stund sammen.

Bjørnhild vokste opp på Vengstad – som nr. fem av sju søsken. Før, under og etter krigen, var det vanskelige tider. I en så stor familie, var det naturlig og nødvendig at alle bidro i felles ansvar. Det var trange tider, men det var nok av mat og klær. Bjørnhild var ei sterk, sprek og aktiv jente både hjemme og ute blant venner.

Av skolegang kan nevnes husmorskole som den gang var i bygda, nemlig på Berre. Senere fikk Bjørnhild huspost hos Albert Collet på Bangsund. Det vart ei lærerik tid, ifølge henne selv. Hun fikk ansvar for både barn og matstell.

Bjørnhild var «dansende glad». Ja, en humørspreder over alt. Som ung var hun en aktiv håndballspiller.

Hun traff Odd i tidlig ungdomsår og han ble hennes livsledsager i mange aktive og gode år. Ja, Bjørnhild var bare 20 år da de to stiftet familie. Livet tok ei ny vending. Det var to livsglade optimistiske ungdommer som bygde si framtid i bondeyrket. Sammen fikk de fire barn.

Bjørnhild med sin Odd, var delaktig i å skape en verdinorm når vi tenker på jordbruket i kommunen. Verdien besto i å framskaffe et levelig husdyr- og jordbruksmiljø. Jeg vil si at sammen var Bjørnhild og Odd pådrivere i ei fremadstormende jordbruksbygd.

Elgjakt var en naturlig aktivitet som også Bjørnhild prøvde seg på, men hun ble nok ingen god elgjeger. Da elgen kom på post og Bjørnhild lå med våpenet, var elgen både «fin og dessuten hadde han så snille, fine øyne».

Etter at barna hadde vokst til og funnet seg maker, kunne Bjørnhild engasjere seg i arbeid utenom heimen. Hun begynte å jobbe på «heimen», på kjøkkenet. Der stortrivdes hun med sitt sosiale vesen.

Bjørnhild var ei «matkjerring». Likte godt å holde selskap. Ja, mange har «spist seg mett på Melan-kjøkkenet». Hun likte godt å «opptre» og var en humørspreder av rang. Hun var også en god lytter.

Bjørnhild har vært ei sterk og omsorgsfull mor, bestemor og oldemor. Hun etterlater seg gode minner og vil bli savnet av gode venner og selvfølgelig av sin nære og store familie.