Overhalla-budsjettet

Først investeringer – så må Overhalla spare

Samtidig som Overhalla kommune skal investere over 200 millioner kroner de neste årene, vil rådmann Trond Stenvik starte en omstillingsprosess for å bedre kommunens økonomi.

UTBYGGING Ranemsletta barnehage ble tatt i bruk i 2011. Nå er det behov for å utvide barnehagen fra 80 til 130 plasser. Det vil koste Overhalla kommune 23,2 millioner kroner og rådmannen foreslår byggestart i 2018. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan fram til 2021 inneholder både positive elementer og problematiske utfordringer.