Overrasket Aspli - fornøyd Hellesø

Kommunalkomiteens innstilling om å slå sammen Nærøy og Vikna kommuner tas til etterretning av de respektive ordførerne, som begge er innstilte på å videreføre sammenslåingsprosessen.

to blir til én Ordførerne Amund Hellesø (til venstre) i Vikna og Steinar Aspli i Nærøy har jobbet lenge med spørsmålet om de skal slås sammen. Nå er svaret klart. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK/KOLVEREID: Nærøyordfører Steinar Aspli (Sp) er litt overrasket over innstillinga i kommunalkomiteen, men tar dette til etterretning.