Nord-Trøndelag

Arbeidsledigheten ned ti prosent på ett år

Ved utgangen av november var det 1281 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Trøndelag. Dette er 136 færre ledige enn på samme tid i fjor, som tilsvarer en nedgang på 10 prosent.
NAMDALSAVISA

Totalt er 1,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket helt ledig. I tillegg er 0,7 prosent i arbeidsmarkedstiltak.