Verdien av å være med!

Illustrasjonsfoto 

NAMDALSAVISA

Karusellrenn og miniatyrskyting er gull verdt for folkehelsa, og vi må sørge for at alle har mulighet til å være med.

Arenaer der barn, unge og familier møtes er viktige fordi de danner relasjoner, de skaper rom for glede og aktivitet, og de bygger selvfølelse og selvtillit. Dette fremmer helse og virker forebyggende. Vi holder oss rett og slett friskere dersom vi kan møte andre og føle oss som en del av noe. Får vi litt fysisk aktivitet i tillegg, går helsegevinsten i taket.

Klubber, lag og foreninger kan på sitt beste lære barna å fungere i et fellesskap, ytre egne meninger, og jobbe målrettet. De kan bidra til å fremme sosial integrasjon på tvers av alder, etnisitet og sosial bakgrunn, også for foreldre. Organiserte fritidsaktiviteter er tuftet på frivillighet og er prisgitt engasjerte mødre og fedre, ildsjeler, ledere, trenere og oppmenn. Alle her er viktige voksne!

I Namdalen lever flere barn i familier med begrenset økonomi. Flere barn lever i familier hvor noen er kronisk syke, det være seg psykisk eller somatisk sykdom. Det er barn som lever med rus. Det er barn som lever med vold. Og det er barn som lever med andre faktorer i hjemmet som gjør at et vanlig A4-liv blir vanskeligere. Felles for alle disse barna er at det ofte er vanskelig å se på dem at ikke alt er like enkelt alltid. Ingen ønsker å stikke seg ut, heller ikke disse familiene. Disse barna er også med på idrett, kunstskole og ballett. Dette er viktige rom for å kunne være bare barn og gjøre vanlige ting.

Med denne kunnskapen i bakhodet må vi må legge til rette for at alle kan være med. «idrett for alle» sies det, men i mange aktiviteter stilles det store krav til utstyr og deltakelse, og det kan koste en god del å være med.

Det kan innebære at barn (les: foreldre) får ansvar for salg av kjeks eller dopapir for å tjene inn til turer og turneringer. Dette kan gjøre det vanskelig for de familiene som har lite nettverk, ikke snakker språket like godt, foreldre som ikke har psykisk eller fysisk helse til å bli med barna rundt for å selge dopapir. Ofte må de som ikke klarer å selge ut, dekke dette selv.

En annen utfordring er når tilbudet ikke oppleves slik som det er sagt å skulle være. For eksempel at alle skal få delta ut ifra egne forutsetninger, men det kun er plass til de med størst ferdigheter. Vi må forsøke å gjøre aktiviteten så rett- ferdig som mulig og på barnas premisser. Aktiviteter hvor bare de som har vært på alle treningene får medalje, gir en bismak, i alle fall i min munn. Det er svært sjelden barnas feil at de ikke møter opp på trening; skal da barna straffes for det?

Vær raus! Barn og familier lever i en travel hverdag med fullt program. Av og til er det viktigere å dra på middag til bestemor enn å dra på fotballtrening. Selvfølgelig skal alle bidra og være med, men kan vi gjøre det på en måte hvor alle har mulighet til å delta på lik grunn? Det er bra for alle å gjøre noe gøy og meningsfylt sammen med andre og for noen er det et viktig fristed i en kjip hverdag.


Idas tips

Ton ned fokus på dyrt og avansert utstyr. Arranger en byttedag, hvor man kan bytte for korte ski med noen som passer bedre. Bra for økonomien og miljøet.

Hverdagen er ofte travel og ikke alle har bil. Organiser felleskjøring til treninger og kamper, dette er sosialt og sparer miljøet.

Ta en gjennomgang på lagets regler og praksis. For hvem sin del er disse? Dersom svaret ikke umiddelbart er barna, så revurder.

Demp konkurransepresset og unngå treninger og kamper som skaper seine kvelder og frarøver unge viktig søvn.

Kulturdepartementet gir ut midler innen kultur, idrett og frivillighet som lag og klubber kan søke på. Lokalt næringsliv, foreninger og forbund kan også ha mulighet til å støtte økonomisk. Søk i vei!

Hei på hverandre, klapp uansett hvem som scorer mål. Husk idrett for barn og unge skal først og fremst være gøy!