Hovedtillitsvalgt sykepleier:

– Vi må få på plass mye mer penger

Sykepleierforbundet i Namsos kommune mener rådmannens forslag til helsebudsjett for 2018 på langt nær gjenspeiler det faktiske behovet.

STOR ØKNING Antall kjørerturer for heimetjensten/heimesykepleien ved Bangsund bo- og velferdssenter har økt fra 123 til 180 daglige besøk bare siden januar i år.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Pasientene forsvinner jo ikke. Jeg vil gå så langt som å kalle det et fullstendig urealistisk budsjettforslag hvis vi skal klare å løse alle oppgavene vi blir pålagt på et forsvarlig vis, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierfoebund i Namsos kommune, Lill Iren Kristiansen .