Flatanger har tro på framtida

Store investeringer – stramt budsjett

Det kommende året investeres det totalt rundt 60 millioner kroner i Flatanger. Økt lånegjeld fører til at budsjettet for 2018 blir nokså stramt.

Stramt budsjett Rådmann i Flatanger, Rune Strøm, forteller om et budsjett hvor det investeres mye, men samtidig strammes inn på drift. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Vi ser at etterspørselen etter boliger øker og at det er stadig flere yngre folk som kommer flyttende hit.

Rune Strøm, rådmann i Flatanger
NAMDALSAVISA

LAUVSNES: Budsjett/årsplan for 2018 og økonomiplanen for 2018–2021 var oppe til behandling i formannskapet i Flatanger 28. november.