Nye foretak i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS

BLOMSTERHJØRNET OLSVIK AS

Næringsvirksomhet: Drive butikkhandel med blomster og planter. Selskapet kan også delta i annen økonomisk virksomhet som styret til enhver tid finner økonomisk forsvarlig.

Kapital: 150.000

Styrets leder: Heidi Ramstad Wågan, Namsos

Daglig leder/adm.direktør: Heidi Ramstad Wågan


CERNITA AS

Næringsvirksomhet: Fremstilling/salg av eiendom og netthandel og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender

Kapital: 30.000

Styrets leder: Harald Birger Aagård, Namsos

Daglig leder/adm.direktør: Harald Birger Aagård


GALLERI LINDA AS

Næringsvirksomhet: Gallerivirksomhet – formidling av kunst, kurs, utleie av eiendom, og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette.

Kapital: 500.000

Styrets leder: Linda Pettersen, Spillum


KAROLINE SANDVOLD LUNDGREN

Big Bite avd 237 Namsos

Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak

Formål: Salg av brødbasert fastfood.


PREBIO AS

Næringsvirksomhet: Samarbeide med, opprette og delta i selskap rettet mot salg av analyse- og rådgivningstjenester til næringslivet og offentlige organer innenfor områdende internkontroll/kvalitetssikring, næringsmidler og miljø, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kapital: 740.135

Styrets leder: Bjørn-Vegard Løvik, Vikebukt

Daglig leder/adm.direktør: Preben Aune, Bangsund


ULLVAREN DAGLIGVARE AS

Næringsvirksomhet: Selskapets virksomhet er selv, gjenom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å forestå drift av dagligvareforretning og annen virksomhet beslektet med denne.

Kapital: 500.000

Styrets leder: Eskil Tungseth, Namsos

Daglig leder/adm.direktør: Eskil Tungseth

BINDAL

BINDAL EVENT DA

Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar

Næringsvirksomhet: Selskapets formål er produksjon, formidling og utøvelse av musikalske verk og tekster.

Styrets leder: Hans Otto Helstad, Terråk

Daglig leder/adm.direktør: Tom Rune Helstad, Terråk

LEKA

SVEINUNG VÅGAN

Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak

Formål: Kjøp og salg av bil.


NÆRØY

NAMDAL ANTIRUST AS

Næringsvirksomhet: Å tilby antirustbehandling av alle typer av kjøretøy og redskaper, samt utbedring av rustskader og det som naturlig faller inn under dette. Salg av produkter innen samme område i mot kunder og bedrifter, samt tilby konsulent tjenester innen dette område og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Kapital: 30.000

Styrets leder: Freddy Flosand, Rørvik

Daglig leder/adm.direktør: Freddy Flosand


Z-SCAN AS

Næringsvirksomhet: Salg av oppmålingstjenester og konsulenttjenester innen bygg og anlegg, og utleie av arbeidskraft. Medvirkning i andre selskaper innen samme virksomhet, samt alt som hører naturlig til dette.

Kapital: 30.000

Styrets leder: Oddbjørn Magnor Kristensen, Naustbukta

Daglig leder/adm.direktør: Oddbjørn Magnor Kristensen

OVERHALLA

AMUND NAGELHUS

Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak

Formål: Gårsbruk med sau og skog.