Helseforetaket ber om økt kassakreditt fra 50 til 100 millioner kroner

Resultatkrav i 2018: Null

Helse Nord-Trøndelag går fra et resultatkrav på 70 millioner i 2017 – til null i 2018.

NULLRESULTAT Inntektsramma Helse Nord-Trøndelag blir tildelt for 2018 er på til sammen 2,933 milliarder. For å sikre et realistisk budsjett, og ta hensyn til helseforetakets samlede utfordringer, legges senterleder Stein Erik Breivikås (til venstre) og direktør Torbjørn Aas opp til et nullresultat i 2018. 

Det negative resultatet i 2017 reduserer mulighetene for investeringer i året som kommer.

Stein Erik Breivikås, senterleder
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Budsjettet for neste år skal styrebehandles i Levanger torsdag.