75.000 i støtte til flyplassjubileum

Namsos lufthavn fyller 50 år 30. juni i 2018 – og det skal markeres med brask og bram.

50 år Namsos lufthavn skal markere 50-årsjubileum i 2018. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fylkesråden innstiller på å støtte jubileumsmarkeringa med 75.000 kroner.