Namsos kommune har ansatt Sandra Ingebretsen som musikkterapeut i nyopprettet stilling

Bruker musikk og sang for bedre helse

Sammen med musikkterapeut Sandra Ingebretsen skal folk med psykiske utfordringer få bedre helse ved hjelp av korsang.

Sangglede Det foreløpig navnløse koret møtes hver onsdag, og det setter deltakerne pris på. – Det hjelper både på det fysiske og det psykiske, sier Ragnhild Moen. Fra venstre: Hege Lunde, Ove Petter Vimo, Ragnhild Moen, Rune Hansen, aktivitør Linda Olsen og musikkterapeut Sandra Ingebretsen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Det er mye som tilsier at korsang er bra for helse og livskvalitet.

SANDRA INGEBRETSEN
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sandra Ingebretsen fikk fra oktober av jobb som musikkterapeut i Namsos kommune, i det som er en nyopprettet 50 prosent stilling. Nå har hun startet opp prosjektet «Syng deg friskere» i Namsos, og rundt 15 personer med psykiske utfordringer er nå med i det nyopprettede koret som møtes til ukentlig øving i Nexans-bygget.

– Dette er fjerde gangen vi møtes til øving, og vi skal holde på så lenge det lar seg gjøre. Vi ønsker jo at det skal bli et varig tilbud, og jeg er opptatt av at det skal finnes et musikktilbud for alle, sier Ingebretsen, mens koret tar oppstilling og gjør seg klare til dagens økt.

Pilotprosjekt

Musikkterapi er et ganske nytt som fagfelt, og Norge har lenge hengt etter. Men de siste ti årene har det skjedd mye.

– Vi har kommet langt de siste årene, og det er et felt det forskes mer og mer på, sier Ingebretsen.

Prosjektet «Syng deg friskere» ble opprinnelig startet på HiNT, og Namsos er nå med i en såkalt utvidet pilot. Den nyansatte musikkterapeuten har stor tro på god effekt.

– Det er et veldig spennende prosjekt, og det er mye som tilsier at korsang er bra for helse og livskvalitet, forteller Ingebretsen.

Fast holdepunkt

Det er ei sammensatt gruppe som møter til øving, men de har én ting til felles.

– I rekrutteringa har det eneste kriteriet vært at du må ha ei utfordring psykisk, sier Ingebretsen.

En av målsettingene med prosjektet er å skape en møteplass og et fast holdepunkt for deltakerne. Det skal bidra til at de skal oppleve anerkjennelse, fellesskap, glede og mestring. Foreløpig er det ikke satt noen store mål for koret, for fokuset ligger på selve prosessen.

– Vi gjør ikke dette for å lære å synge, men for at vi skal synge og ha det fint sammen. Vi skal ikke nå et spesielt musikalsk nivå, og hvis vi skal holde konsert er det fordi at prosessen har gjort koret klart for det, sier Ingebretsen.

Flere av deltakerne går også på Optimisten dagsenter, hvor Linda Olsen jobber som aktivitør. Hun er med på øvingene og har merket store forandringer siden korstarten.

– De blir så glade, og jeg opplever at de har hatt stort utbytte av å være med. De danner nye vennskap, og det er mye bra som kommer ut av å være med, sier Olsen.

Helsegevinst Sandra Ingebretsen (til venstre) og Linda Olsen mener korprosjektet har god helseeffekt for deltakerne. – Jeg opplever at de har hatt stort utbytte av å være med, sier Olsen. 

 

Ut av komfortsonen

Kormedlemmene synes det er fint å ha fått en ny sosial møteplass.

– Man er nødt til å prøve noe nytt. Jeg synes det er både koselig og artig å være med, sier Rune Hansen.

– Det hjelper både på det fysiske og det psykiske. Og så kommer du deg ut av komfortsonen og blir mer sosial. Dørstokkmila er høy, og dette hjelper. Før var jeg nesten ikke ut av døra, nå er jeg ut omtrent hver eneste dag, forteller Ragnhild Moen.

Ingen av deltakerne har vært med på korsang tidligere, men utfordringa har de tatt på strak arm.

– Det blir litt som «Harald gjør ting han ikke kan» på «Senkveld», men det er bare artig, smiler Moen.