Ingen innvendinger til Lund

NAMDALSAVISA

LUND: Fylkesrådet har ingen innvendinger eller spesielle merknader til at Lund i Nærøy kan bli en del av Namsos kommune fra 1. januar 2020.