Posten i endring

Leder

  Foto: Øivind Rånes

«Det vil innebære postomdeling annenhver dag.»

NAMDALSAVISA

De siste 20 årene har Posten forandret seg mer enn de 350 første. Nye og enda mer dramatiske omstillinger venter.

– Hvor dette ender og hvor fort det går, vet ingen i dag. Men retninga er åpenbar, sier Postens konsernsjef Tone Wille i ei bok som beskriver de store endringene Posten har vært gjennom siden årtusenskiftet. Internetts inntreden har naturlig nok ført til at vi sender stadig færre tradisjonelle brev i papirkonvolutter.

Nå er det slutt på postombæring på lørdager, men dette er bare begynnelsen på ei utvikling i retning av færre dager med post i postkassa. Wille er klar på at det blir «vanskelig å forsvare postombæring fem dager i uka særlig lenge». Danskene legger om til postgang bare en dag i uka fra nyttår, og Wille tror at også Norge kan komme til å ende med at posten bringes ut ukentlig. I boken skisserer sjefen i Posten en naturlig mellomløsning på vegen dit.

Det vil innebære postomdeling annenhver dag, altså mandag, onsdag og fredag den ene uka og tirsdag pluss torsdag neste uke. Et slikt scenario vil skape store utfordinger for avisbransjen. Det er mange papiravislesere som er avhengig av at Posten bringer avisa til dem hvor private aktører ikke finner det lønnsomt å kjøre.

Bakgrunnen er som nevnt det klare faktum at det sendes stadig færre brev. De siste årene har volumet med brev falt mellom fem og sju prosent. Nå antyder Posten et videre fall på 10–12 prosent årlig. Postens prognoser peker mot 300–400 millioner brev i 2020, altså det halve av dagens nivå. Om to år vil hver av oss få bare tre brev i uka. Den viktigste årsaken til det videre fallet i brevvolumene er at en rekke store kunder av Postens tjenester har gått over til såkalt «digitalt førstevalg». Paradoksalt nok er staten en av disse kundene.

Internett har ei oppside for Posten. Vi handler nemlig stadig mer på nett, og disse pakkene skal fram til oss. Den utfordringa har Postens selskap Bring tatt, og her ligger det muligheter for nye forretningsmodeller. Men så er det også opp til politikerne å tenke nye tanker. Postombæring, om så bare en dag i uka, vil koste. Staten må ta sin del av denne regninga.