Maktkamp og personangrep

Innlegg

Sykehuset Namsos. 

Hilde Tyldum Stordahl  Foto: privat

NAMDALSAVISA

Offentlig debatt er viktig, men sykehusledelse kan ikke skje i allmannamøte eller i avisspaltene. Jeg ber overlegeforeningen ta sine synspunkter dit de hører hjemme – i styret for helseforetaket.

Pasientene i Nord-Trøndelag er ikke opptatt av hvilken utdanning avdelingslederne ved sykehusene har. Vi har heller ikke behov for å se en offentlig maktkamp i avisspaltene. Og aller minst har vi behov for å se at legene tar mannen og ikke ballen.


 

Omorganiseringsprosessen i Helse Nord-Trøndelag har gått fort. Men den har vært behandlet i alle relevante fora. Også i styret der legeforeningen er representert (overlegeforeningen er en av flere yrkesforeninger i Den norske legeforening).

Jeg har ikke registrert at legeforeningen i særlig grad har kommet med sine kritiske synspunkter i styret. Leserinnleggene det siste halvåret gjenspeiler ikke temperaturen i styremøtene.


Legene i helseforetaket i konflikt med direktør Torbjørn Aas

Opprør mot ny organisering

Det er legeopprør i Helse Nord-Trøndelag, etter at direktør Torbjørn Aas tirsdag besluttet ny organisering i fire klinikker.

 

Legeforeningen oppfordres til å bli med på kampen på den arenaen den foregår, og ikke bare delta på ekstraomgangene. Jeg tror ikke det gagner pasientene.