Nå er det liv igjen på fiskemottaket

I år blir det igjen juletorsk fra Nesset. Kåre J. og Odd Devik i Namdal Settefisk AS satser for fullt i Flatanger, og nå har også Mattilsynet gitt grønt lys for mottak av kongesnegler og krabbe.

650 tonn Rundt 650 tonn oppdrettstorsk skal slaktes fram mot jul og til midten av januar. 

Jeg vil berømme Mattilsynet for å ha gjort en bra jobb for oss.

Odd Devik
NAMDALSAVISA

NESSET: Torsdag var første slaktedag på Nesset. 13 ansatte var i sving, og to trailere ble lastet med juletorsk til Spania. I alt 650 tonn oppdrettstorsk skal slaktes fram mot jul og til midten av januar.