Samarbeidspartiene foreslår endringer i Namsos-budsjettet

Mer til helse og omsorg

Ap, Høyre, KrF og Sp synes rådmannens budsjettforslag er for passivt, spesielt med tanke med utfordringene i helse- og omsorgssektoren.

budsjettkameratene Per Olav Mork (KrF, fra venstre), Amund Lein (H), Kåre Kvåle (Sp), Olav Skaret (Ap), ordfører Arnhild Holstad (Ap) og varaordfører Lisa Gamst Aglen (H) ønsker mer tempo i prosessen for å møte utfordringene i helse- og omsorgsområdet.  

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi ønsker mer tempo i prosessen. Hvis ting settes på vent, slik som vi oppfatter i rådmannens forslag, vil etterslepet bli for stort og tjenestetilbudet for dårlig, sier Kåre Kvåle i Senterpartiet.